Projekt Bergsbadet & Lysta Bad- och bergsresort

Genom projektet Bergsbadet i Järvsö skapas ett unikt rekreationscenter i hjärtat av Hälsingland. Visionen är att Lysta Bad- och bergsresort ska bli ett naturnära, kulturbärande och fantasieggande besöksmål med riktigt hög wow-faktor! 
Lysta planeras med hotell, restaurang, upplevelsebad, konferens- och SPA våningar. På ritbordet finns även biograf, arkadhall, Loa-Land, gym och utrymme för lugna tankar och rekreation.Förhoppningarna är att byggstart ska ske om ett par år. 
Konceptet bygger på Hälsinglands kultur, historia och unika natur och ska genomsyras av ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet på ett otvunget sätt. 
Hela byggnaden ska andas närvaro och hållbarhet, såväl interiört som exteriört, vilket kan återspeglas genom såväl traditionell Hälsingekultur och byggnadstradition som nya innovativa material och lösningar, men trä- och stenmaterial kommer att vara en självklar och bärande del. 
En viktig del i arbetat har varit att skapa en plats som lockar en bred målgrupp. Här ska finnas något för alla – från upplevelsesökarna och kulturfantasterna, till de stora familjerna. Gemensamt ska vara den kittlande wow-upplevelsen i en unik miljö där olika världar kan mötas i såväl lek som rekreation

Drygt 350 meter över havet landar en geometrisk byggnadsform i trä med generösa fönsterpartier i olika väderstreck.

Placeringen på Öjeberget ger ett optimalt läge med  ski- och bike in/out från både Sveriges roligaste bergcykelpark och 10:e mest besökta skidbacke med 20 nedfarter. 
Inom gångavstånd finns även vildmarkspark, klättringsled, skillspark (cykel), Järvsö by, skola, buss och tågterminal med goda och täta kommunikationer till Mälardalen. 
Ingen sten på berget har fått ligga orörd när vi har provat och skissat på olika alternativ. Parametrar som miljöpåverkan, möjliga angöringar, respekt för platsen och hur besökarna ska kunna ta sig till och från anläggningen har lett oss fram till det förslag som nu ligger på ritbordet.
Det har varit viktigt att låta byggnaden landa och integreras i naturlandskapet på ett vördnadsfullt sätt. Byggnaderna ska tillföra värden och möjligheter men samtidigt kännas som en självklar del av berget, skogen och Järvsö.
Att ta tillvara på utblickar och låta naturen vara en del av den rumsliga upplevelsen även inne i anläggningen har varit en drivande faktor i utformningen av det som nu ligger som förslag.
Resultatet är en byggnad i trä, vars form är anpassad efter bergets branter och de utblickar över Järvsö, Ljusnan och halva Hälsingland som platsen bjuder på. Ovanpå byggnadskropparna skapas överbryggningar mellan inne och ute där spa spiller ut på en platå och restaurangen på en annan. Eventuellt adderas en skulpturpark eller liknande i naturmiljö.

Målsättningen är att här ska rogivande platser för kontemplation och samlande av intryck samsas med livfulla, kreativa och på andra sätt inspirerande miljöer.

Från bergsidan högt uppe på Öjeberget ger Lysta naturnära upplevelser och magiska vyer, sommar som vinter.