Projekt Bergsbadet - ett starkt joint venture

Byggherre är Järvsö Bergsbad AB och projektet drivs i ett joint venture med starka partners som AFRYLiljewall arkitekter och statliga forskningsinstitutet RISE 

Kontakta oss

Generalkonsult
AFRY (ÅF PÖYRY AB)
Göran Persson, Sektionschef, BA Buildings Sweden North
072-212 42 24, goran.persson(at)afconsult.com
www.afry.com

Byggherre
Järvsö Bergsbad AB 
Joakim Hägerstrand, Projektledare, 0707-49 55 48, joakim(at)bergsbadet.se
Johanna Hägerstrand Lindvall, Projektledare, 072-307 85 98, johanna(at)bergsbadet.se

Design och utformning
Liljewall Arkitekter
Andreas Pålsson, Arkitekt, studiochef
073-363 20 27, andreas.palsson(at)liljewall.se
www.liljewall.se

Forskning och innovation
RISE - Research Institutes of Sweden
Martin Askne Isenberg, Innovation Manager
0735-11 95 00, martin.askne(at)ri.se
www.ri.se

Vi vill tacka dessa organisationer för ovärderligt stöd på resan!

Vi söker fler samarbetspartners 

Lysta bad- och bergsresort är ett stort projekt för den gemensamma samhällsnyttan. Projektets huvudsyfte är att skapa en anläggning som, genom att utveckla och komplettera besöksnäringen, aktivt kan bidra till en hållbar utveckling av en levande landsbygd.
För att lyckas med ett så stort innovationsprojekt som Bergsbadet, är det nödvändigt att öppna upp för nya samarbetsformer, såväl regionalt som mellan privata och offentliga aktörer.
Vi behöver föra samman ledande forskning, produktutvecklare, innovatörer, material- och systemleverantörer, offentlig sektor, finansiärer, konsulter, entreprenörer och andra kompetenser.
Vi söker därför människor, företag och organisationer som har kunskap, vilja och ett öppet och optimistiskt förhållningssätt till att driva en hållbar omställning och tackla de utmaningar vi bjuder in till.
Välkommen!